Dodijeljeni grantovi organizacijama civilnog drustva u okviru programa SEEDLING

U Sarajevu je 19. januara 2018. godine u Hotelu Hollywood održan sastanak dobitnika grantova na kojem je dodjeljeno sedam (7) grantova organizacijama civilnog društva u okviru Programa za dodjelu malih grantova SEEDLING projekta “Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi”, koji realizuje Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije (ADA).

Ispred Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu - gospođa Lejla Šuman, Direktorica REC Ureda u Bosni i Hercegovini, se obratila učesnicima i naglasila značaj SEEDLING projekta kao jednog od prvih koji se bavi Ciljevima održivog razvoja i Agendom 2030 Ujedinjenih Nacija u Bosni i Hercegovini. U nastavku je gospođa Šuman svečano potpisala ugovore o dodjeli sredstava sa predstavnicima organizacija dobitnica, i to:

  1. Udruženje žena “SEKA” Goražde
  2. Centar za ekologiju, obrazovanje i održivi razvoj “CEKOOR” Sarajevo
  3. Udruženje građana “NEŠTO VIŠE” Sarajevo
  4. Fondacija “INFOHOUSE” Sarajevo
  5. Omladinska organizacija “NATURA” Istočna Ilidža
  6. Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša “EKOPRO” Sarajevo
  7. Udruženje “SARA SREBRENICA” Srebrenica

Nakon pozdravnih poruka i svečanog uručenja svaka od organizacija dobitnica granta je imala priliku da predstavi svoju organizaciju i prijedlog projekta ali i da sazna više o obavezama i pravilima izvještavanja.

Naše udruženje je jadan od dobitnika granta sa projektom "Inovacijama do pametnih škola „SMART EE SCHOOLS“

Počela implementacija projekta "Jačanje odgovornosti i svijesti učenika za racionalnu potrošnju i kvalitet pitke vode u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinjskog Kantona"

 


 
Nedovoljna svijest i informiranost svih kategorija korisnika, interesnih strana, donosilaca odluka i stanovništva o suštini problema vezanog za globalni aspekt važnosti vode kao bitnog elementa održivog razvoja (potrebi i važnosti racionalne potrošnje; pravima i obavezama svih korisnika vode (i pojedinaca i organizacija); posljedicama nedovoljne količine vode na zdravstveno, socijalno i ekonomsko stanje građana; obavezama donosilaca odluka i interesnih strana u toj oblasti, prije svega u skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH i svim ostalim zakonima, pravilnicima i dokumentima koji iz tog zakona proističu; jednostavnimipraktičnimmetodama štednjevode koje u sferama svog djelovanja mogu primijeniti pojedine kategorijakorisnika, značajnimefektimakojenjihovaprimjenaipridržavanje može donijeti i naindividualnomnivouinivouzajednice) predstavljaju jedan od problema sa kojim se susrećemo kada je vodosnabdijevanje u pitanju.
 
U cilju rješavanja nakih od problema , Udruženje EKO PRO počelo je sa implementacijom projekta "Jačanje odgovornosti i svijesti učenika za racionalnu potrošnju i kvalitet pitke vode u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinjskog Kantona".
 
Projekat je finansijski podržan od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Opširnije...

Posjeta Zaštićenom pejzažu Bijambare u okviru projekta "Škola u šumi-šuma u školi"

Šume su u Bosni I Hercegovini, uz vodu, najvažniji prirodni resurs. Od iznimne je važnosti od najmanjih nogu poučavati djecu o važnosti očuvanja ovog nacionalnog blaga.

Toga je svjesna i šumarska struka, pa tako gotovo sve Uprave za šumarstvo  imaju iskustva sa „školom u šumi“ i više ili manje redovno ugošćavaju predškolsku i školsku djecu na području šumarija, rasadnika, poučnih staza ili drugih raspoloživih objekata. Uglavnom se takva terenska nastava i upoznavanje djece sa šumom provodi na inicijativu škola i vrtića, povodom Svjetskog dana šuma, Svjetskog dana zaštite okoliša i slično, te nije sistemski organizirana.

Sve se više pokazuje potreba za sistemsko organiziranom šumskom pedagogijom. Razloga je više, od educiranja djece o važnosti šuma i potrebi njihova očuvanja, do promocije ugleda šumarstva kao struke i nauke.

U organizaciji Udruženja za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EkoPro članovi Ekoloških sekcija OŠ "Aleksa Šantić" i OŠ "Fatima Gunić" posjetili su zaštićeno područje Bijambare. Učestvovali su u ekološkoj radionici pod sloganom "Upoznajmo naše šume" , vozili su se vozićem, prisustvovali predavanju o zaštiti i očuvanju šuma. Najveću atrakciju ovog područja zasigurno predstavlja pristup pećinama koje su lijepo grupisane. U tri horizonta nalazi se pet pećina koje imaju svoje ime i koje su poznatije, ali tu je također i jedna pećina bez imena koja je vjerovatno još nedovoljno istražena. Učenici su zajedno sa svojim nastavnicima posjetili i obišli najveću pećinu koja se zove Glavna bijambarska pećina ili Srednja bijambarska pećina

Opširnije...

Zrak jutros u Sarajevu u 10:30

Zrak jutros u Sarajevu u 10:30 - Umjeren - Otoka u 10:30 Index zagadjenja 77, Ilidza u 10:30 Index 95.

Zrak u Sarajevu prekomjerno zagađen

Zrak u Sarajevu prekomjerno zagađen... Posljednjih dana svjedočili smo da ni rezultati sa mjernih stanica nisu dovoljni da se odredi stepen zagađenja. Iako mjerne stanice pokazuju niske koncentracije, u samo par stotina metara dalje, zagađenje je vidljivo golim okom. Trenutno imamo podatke sa Otoke, gdje je prekoračenje zagađenja PM10 česticama u 21 sat, šest puta veće od graničnih vrijednosti. Dobra vijest da je u opadanju u 22 sata.

Joomla Templates - by Joomlage.com