Akcija sađenja sadnica u okviru projekta "Uredimo dvorišta naših škola/škola u šumi-šuma u školi"

 
Usklopu projekta "Uredimo dvorišta naših škola/škola u šumi - šuma u školi" koji finansijski podržavaju Općina Centar i Ministarstvo privrede-Uprava za šumarstvo Kantona Sarajevo, Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO PRO, u suradnji sa OŠ "Nafija Sarajilić" sprovelo je akciju uređenja školskog dvorišta i sađenja sadnica.

 
Primarni cilj projekta i ove aktivnosti bio je urediti školsko dvorište kroz uspostavu malih površina «zelenih zidova» pošumljenih autohtonim vrstama zimzelenog i listopadnog drveća. Poznato je da biljke vrše amortizaciju zagađenja zraka, onemogućavaju pregrijavanje velikih stambenih blokova, pružaju mogućnost rekreacije i humaniziraju životnu okolinu.
Pored navedenog projekat je imao za cilj jačati svijesti učenika za oblast zaštite okoliša s ciljem promoviranja pozitivnih ekoloških promjena.

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com