„Promocija održivih vidova transporta u cilju smanjenja zagađenja i poboljšanja kvaliteta zraka na području Općine Novi Grad Sarajevo“

 

 

 

Udruženje "EKO PRO" počelo je sa implementacijiom projekta "Promocija održivih vidova transporta" u cilju smanjenja zagađenja i poboljšanja kvaliteta zraka na području Općine Novi Grad Sarajevo". Projekat finansijski podržava Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

 

Projekat ima za opći cilj da na principima održivog razvoja smanji emisiju zagadživača i stvori zdravu životnu sredinu neophodnu za zdravlje ljudi. Odnos prema transportu u gradovima mora da se promijeni. Dostizanje visokih standarda stanja životne sredine, koje podrazumijeva ostvarenje ovog cilja, moguće je dostići djelovanjem kroz javnu kampanju za upotrebu i korištenje javnog transporta i kroz uspostavu «zelenog zida» Na principima održivog razvoja je moguće ostvariti rezultate po pitanju planskog i održivog korištenja transporta, a kroz razvoj odgovornih djelatnosti potaknuti gospodarski napredakl okalnezajednice, te doprinijeti smanjenju siromaštva. Projektom će se postići sljedeći podciljevi:

  1. Projekat će direktno uticati smanjenje emisija štetnih gasova, na kvalitet zraka i na kvalitet življenja na prostoru Općine koji je dosada  primarno smanjendegradacijomšumskih i livadskih ekosistema nepostojanjem zelenog pojasa oko prostora življenja.
  2. Projekat će kroz implementaciju, a posebno kroz organizaciju ekoloških radionica u školama i mjesnim zajednicama dovesti do povećanja nivoa svijesti o potrebi zaštite i očuvanja prirodne sredine prije svega kod mlađe populacije ali i pojedinaca i zajednice
  3. Podizanje svijesti javnosti promocijom održivih vidova transporta doprinjet će mijenjanju navika građana u njihovom pristupu korištenja transportnih sredstva što će svakako dovesti do poboljšanja kvaliteta zraga i uslova života na području općine.  

Joomla Templates - by Joomlage.com