Posjeta Zaštićenom pejzažu Bijambare u okviru projekta "Škola u šumi-šuma u školi"

Šume su u Bosni I Hercegovini, uz vodu, najvažniji prirodni resurs. Od iznimne je važnosti od najmanjih nogu poučavati djecu o važnosti očuvanja ovog nacionalnog blaga.

Toga je svjesna i šumarska struka, pa tako gotovo sve Uprave za šumarstvo  imaju iskustva sa „školom u šumi“ i više ili manje redovno ugošćavaju predškolsku i školsku djecu na području šumarija, rasadnika, poučnih staza ili drugih raspoloživih objekata. Uglavnom se takva terenska nastava i upoznavanje djece sa šumom provodi na inicijativu škola i vrtića, povodom Svjetskog dana šuma, Svjetskog dana zaštite okoliša i slično, te nije sistemski organizirana.

Sve se više pokazuje potreba za sistemsko organiziranom šumskom pedagogijom. Razloga je više, od educiranja djece o važnosti šuma i potrebi njihova očuvanja, do promocije ugleda šumarstva kao struke i nauke.

U organizaciji Udruženja za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EkoPro članovi Ekoloških sekcija OŠ "Aleksa Šantić" i OŠ "Fatima Gunić" posjetili su zaštićeno područje Bijambare. Učestvovali su u ekološkoj radionici pod sloganom "Upoznajmo naše šume" , vozili su se vozićem, prisustvovali predavanju o zaštiti i očuvanju šuma. Najveću atrakciju ovog područja zasigurno predstavlja pristup pećinama koje su lijepo grupisane. U tri horizonta nalazi se pet pećina koje imaju svoje ime i koje su poznatije, ali tu je također i jedna pećina bez imena koja je vjerovatno još nedovoljno istražena. Učenici su zajedno sa svojim nastavnicima posjetili i obišli najveću pećinu koja se zove Glavna bijambarska pećina ili Srednja bijambarska pećina

Projekat je finansijski podržan od strane:

1. Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

2. Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo

Joomla Templates - by Joomlage.com