CILJEVI UDRUŽENJA:

Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša “EKO PRO” ima za ciljeve očuvanje prirode i okoliša kao temeljnih vrijednosti društva, te prihvatljivo upravljanje prirodnim resursima primjenom odrednica održivog razvoja.

VIZIJA:
Priroda i okoliš su temeljene vrijednosti svakog društva, u kojem se gospodarenju pristupa kroz primjenu odrednica održivog razvoja.

MISIJA:
Misija Udruženja „EKO-PRO“ potiče aktivno sudjelovanje javnosti u zaštiti okoliša, prirode i ostvarivanju održivog razvoj kroz razvoj i implementaciju raznih programa i projekata koji doprinose ekonomskom, urbanom i održivom razvoju Kantona Sarajevo i BiH.

DJELATNOSTI UDRUŽENJA

-    Javno zagovaranje za učinkovito provođenje politike zaštite okoliša i očuvanja prirode
-    Edukacija javnosti putem održavanja tribina, predavanja, seminara, radionica i izložbi u svrhu promicanja razvoja svijesti o potrebi očuvanja prirode i zaštite okoliša
-    Izrada i provedba studija i programa
-    Saradnja sa nadležnim organima i predlaganje mjera za očuvanje okoliša
-    Organiziranje akcija zaštite i očuvanja prirode te poboljšanja kvalitete okoliša
-    Osiguravanje pristupa javnosti informacijama o okolišnim temama i njihova razmjena
-    Izrada publikacija, brošura i izrada internet prezentacija o očuvanju okoliša i zdravlja,radi upoznavanja svojih članova i šire javnosti, u skaldu sa Zakonom.
-    Poticanje gospodarstvenih djelatnosti na principu održivog razvoja
-    Saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave očuvanjem prirode, rijeka i okoliša.
-    Okupljanje i angažovanje mladih ljudi radi druženja, zaštite i unapređenja okoliša, prirode i zdravlja.
-    Organizovanje (samo ili u zajednici sa drugim organizacijama) stručnih skupova savjetovanja, tribina i seminara u cilju razvoja ekološke svjesti članova i ostalih građana radi upoznavanja i unapređenja okoliša.
-    Iniciranje angažovanja naučnih i stručnih radnika za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena očuvanja životne sredine i ljudskog zdravlja.
-    Organizacija odlaska svojih članova na stručne seminare, radionice, skupove i sl. u organizaciji drugih udruženja ili u vlastitoj organizaciji u cilju njihove edukacija za rad na projektima zaštite, očuvanja i unapređenja okoliša, prirode i zdravlja
-    Saradnja sa zdravstvenim organizacijama na akcijama i projektima vezanim za zdravlje i okoliš.
-    Inicairanje razvoja eko-turizma u regionu
-    Ostali pogodni oblici djelovanja kao i djelatnosti kojima se stječe prihod, a u skladu s posebnim propisima u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Naše projekte su prepoznali i podržali:

The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Ambasada Češke Republike, Skupština Kantona Sarajevo – Komisija za mlade, Općina Ilidža, Općina Centar, Općina Novi Grad, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (Kantonalna uprava za šumarstvo)

Joomla Templates - by Joomlage.com