CILJEVI UDRUŽENJA:

Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša “EKO PRO” ima za ciljeve očuvanje prirode i okoliša kao temeljnih vrijednosti društva, te prihvatljivo upravljanje prirodnim resursima primjenom odrednica održivog razvoja.

VIZIJA:
Priroda i okoliš su temeljene vrijednosti svakog društva, u kojem se gospodarenju pristupa kroz primjenu odrednica održivog razvoja.

MISIJA:
Misija Udruženja „EKO-PRO“ potiče aktivno sudjelovanje javnosti u zaštiti okoliša, prirode i ostvarivanju održivog razvoj kroz razvoj i implementaciju raznih programa i projekata koji doprinose ekonomskom, urbanom i održivom razvoju Kantona Sarajevo i BiH.

PODRUČJA DJELOVANJA

Udruženje EKO-PRO implementira aktivnosti kroz brojna područja djelovanja, a navodimo samo neke:

ODRŽIVI I URBANI RAZVOJ
-    Podrška općinama i lokalnim zajednicama  predstavljajući  Evropske standarde o urbanom i održivom razvoju
-    Učešće u planiranju i definisanju načela održivog i urbanog razvoja i primjena istih
-    Aktivno učešće u pripremi, implementaciji i evaluaciji određenih dokumenata na Lokalnom/Kantonalnom/Entitetskom nivou
-    Planiranje, implementacija, analize i objava određenih istraživanja i rezultata vezanih za održivi i urbani razvoj
-    Izrada razvojnih planova/dokumenata (LEAPa, strategija razvoja, itd)

OKOLIŠ I OTPAD
-    Učešće u implementaciji aktivnosti vezanih za smanjenje količina otpada na području Kantona Sarajevo
-    Učešće na edukativnim seminarima vezanim za otpad i štetnim uticajima otpada
-    Jačanje svijesti javnosti o preuzimanju odgovornosti i brige za zaštitu okoliša kroz pravilno odlaganje otpada i reciklaže, itd.

ZAŠTITA VODA
-    Učešće u implementaciji aktivnosti vezanih za zaštitu voda i vodnih resursa
-    Učešće na edukativnim seminarima vezanim za zaštitu voda,
-    Organizacija javnih kampanja o potrebi zaštite voda, itd

EDUKACIONE AKTIVNOSTI
-    Organizacija javnih događaja, sastanaka, seminara kao i drugih vidova edukativnih događaja (samostalno ili u partnerstvu sa drugim NVOima)
-    Kreiranje, objava i distribucija materijala i priručnika
-    Jačanje svijesti javnosti o zaštiti čovjekove okoline

RAZVOJ SARADNJE
-    Iniciranje i implementacija aktivnosti vezanih za prekograničnu saradnju
-    Saradnja sa lokalnim, kantonalnim, federalnim i državnim vlastima, drugim organizacijama, i interesnim stranama u planiranju i implementaciji raznih okolišnih programa itd,
-    Saradnja sa lokalnim vlastima u kreiranju razvojnih strateških dokumenata

Naše projekte su prepoznali i podržali:

The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Ambasada Češke Republike, Skupština Kantona Sarajevo – Komisija za mlade, Općina Ilidža, Općina Centar, Općina Novi Grad, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (Kantonalna uprava za šumarstvo)

Joomla Templates - by Joomlage.com