Pogledajte realizirane projekte

            udruženja Ekopro u .pdf formatu

Jačanje odgovornosti i svijesti učenika za racionalnu potrošnju i kvalitet pitke vode u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinjskog Kantona

Nedovoljna svijest i informiranost svih kategorija korisnika, interesnih strana, donosilaca odluka i stanovništva o suštini problema vezanog za globalni aspekt važnosti vode kao bitnog elementa održivog razvoja (potrebi i važnosti racionalne potrošnje; pravima i obavezama svih korisnika vode (i pojedinaca i organizacija); posljedicama nedovoljne količine vode na zdravstveno, socijalno i ekonomsko stanje građana; obavezama donosilaca odluka i interesnih strana u toj oblasti, prije svega u skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH i svim ostalim zakonima, pravilnicima i dokumentima koji iz tog zakona proističu; jednostavnimipraktičnimmetodama štednjevode koje u sferama svog djelovanja mogu primijeniti pojedine kategorijakorisnika, značajnimefektimakojenjihovaprimjenaipridržavanje može donijeti i naindividualnomnivouinivouzajednice) predstavljaju jedan od problema sa kojim se susrećemo kada je vodosnabdijevanje u pitanju.

Udruženje EKO PRO počelo je sa implementacijom projekta "Jačanje odgovornosti i svijesti učenika za racionalnu potrošnju i kvalitet pitke vode u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinjskog Kantona".

Projekat je finansijski podržan od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Opširnije...

Škola u šumi - šuma u školi

Šume su u Bosni i Hercegovini, uz vodu, najvažniji prirodni resurs. Od iznimne je važnosti od najmanjih nogu poučavati djecu o važnosti očuvanja ovog nacionalnog blaga.

Toga je svjesna i šumarska struka, pa tako gotovo sve Uprave za šumarstvo  imaju iskustva sa „školom u šumi“ i više ili manje redovno ugošćavaju predškolsku i školsku djecu na području šumarija, rasadnika, poučnih staza ili drugih raspoloživih objekata. Uglavnom se takva terenska nastava i upoznavanje djece sa šumom provodi na inicijativu škola i vrtića, povodom Svjetskog dana šuma, Svjetskog dana zaštite okoliša i slično, te nije sistemski organizirana.

Sve se više pokazuje potreba za sistemsko organiziranom šumskom pedagogijom. Razloga je više, od educiranja djece o važnosti šuma i potrebi njihova očuvanja, do promocije ugleda šumarstva kao struke i nauke.

Nekada su šume zauzimale preko 80%, a danas pokrivaju tek 33% europskog kontinenta. Bosna I Hercegovina pripada šumovitijim zemljama Europe, a šume su jedno od njenih najvećih nacionalnih bogatstava. Bosna i Hercegovina ima velik broj endemskih vrsta i prema stepenu biodiverziteta spade u jednu od najbogatijih zemalja u Evropi. Među njima je 85 drvenastih šumskih endema (drveća i grmova).

Zbog svega navedenog, važno je djeci osnovnoškolskog uzrasta na interdisciplinaran način približiti šumu, život u šumi i važnost upravljanja šumama, a kroz to i posao šumara te naglasiti njegovu važnost u održavanju stabilnih šumskih ekosistema

Udruženje EKO PRO počelo je sa implementacijom projekta "Škola u šumi - šuma u školi".

Projekat je finansijski podržan od strane: 

1. Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

2. Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo.

Opširnije...

Osma osnovna škola u promociji Energetske efikasnosti

 

Primarni cilj projekta bio je doprinjeti poboljšanju znanja i interesa nastavnika i učenika za zaštitu okoliša i jačanje kapaciteta nastavnika i učenika za dobro upravljanje okolišem i energetskom efikasnošću.

Opširnije...

Joomla Templates - by Joomlage.com