Pogledajte realizirane projekte

            udruženja Ekopro u .pdf formatu

Jačanje odgovornosti i svijesti učenika za racionalnu potrošnju i kvalitet pitke vode u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinjskog Kantona

Nedovoljna svijest i informiranost svih kategorija korisnika, interesnih strana, donosilaca odluka i stanovništva o suštini problema vezanog za globalni aspekt važnosti vode kao bitnog elementa održivog razvoja (potrebi i važnosti racionalne potrošnje; pravima i obavezama svih korisnika vode (i pojedinaca i organizacija); posljedicama nedovoljne količine vode na zdravstveno, socijalno i ekonomsko stanje građana; obavezama donosilaca odluka i interesnih strana u toj oblasti, prije svega u skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH i svim ostalim zakonima, pravilnicima i dokumentima koji iz tog zakona proističu; jednostavnimipraktičnimmetodama štednjevode koje u sferama svog djelovanja mogu primijeniti pojedine kategorijakorisnika, značajnimefektimakojenjihovaprimjenaipridržavanje može donijeti i naindividualnomnivouinivouzajednice) predstavljaju jedan od problema sa kojim se susrećemo kada je vodosnabdijevanje u pitanju.

Udruženje EKO PRO počelo je sa implementacijom projekta "Jačanje odgovornosti i svijesti učenika za racionalnu potrošnju i kvalitet pitke vode u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinjskog Kantona".

Projekat je finansijski podržan od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Joomla Templates - by Joomlage.com