Pogledajte realizirane projekte

            udruženja Ekopro u .pdf formatu

Jačanje odgovornosti i svijesti učenika za racionalnu potrošnju i kvalitet pitke vode u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinjskog Kantona

Nedovoljna svijest i informiranost svih kategorija korisnika, interesnih strana, donosilaca odluka i stanovništva o suštini problema vezanog za globalni aspekt važnosti vode kao bitnog elementa održivog razvoja (potrebi i važnosti racionalne potrošnje; pravima i obavezama svih korisnika vode (i pojedinaca i organizacija); posljedicama nedovoljne količine vode na zdravstveno, socijalno i ekonomsko stanje građana; obavezama donosilaca odluka i interesnih strana u toj oblasti, prije svega u skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH i svim ostalim zakonima, pravilnicima i dokumentima koji iz tog zakona proističu; jednostavnimipraktičnimmetodama štednjevode koje u sferama svog djelovanja mogu primijeniti pojedine kategorijakorisnika, značajnimefektimakojenjihovaprimjenaipridržavanje može donijeti i naindividualnomnivouinivouzajednice) predstavljaju jedan od problema sa kojim se susrećemo kada je vodosnabdijevanje u pitanju.

Udruženje EKO PRO počelo je sa implementacijom projekta "Jačanje odgovornosti i svijesti učenika za racionalnu potrošnju i kvalitet pitke vode u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinjskog Kantona".

Projekat je finansijski podržan od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Detaljan opis projekta

Primarni cilj projekta jeunaprijediti održivost okoliša jačanjem odgovornosti i svijesti učenika za racionalnu potrošnju pitke vode u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinjskog Kantona

 

Specifični ciljevi projekta:

·         Kroz nastavne i vannastavne školske aktivnosti u toku projekta povećati svijest i stepen informiranosti učenika, menadžmenta i osoblja u 3 odabrane škole o principima održivog razvoja u domenu upravljanja vodom

·         Instalirati snezorske česme u školama u cilju ostvarivanja ušteda potrošnje vode i smanjenja troškova

·         Inicirati donošenje odgovarajućih dokumenata o jasno definisanim obavezama provođenja, financiranja i nadgledanja preventivnog, sistematskog i transparentnog ispitivanja higijenske i zdravstvene ispravnosti vode za piće

 

Naziv donatora

Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

 

Datum (početak/kraj)
Novembar 2016 - Novembar 2017

 

Naziv partnera/interesne strane

·         OŠ "Aleksa Šantić” Sarajevo

·         OŠ “Ustikolina” Ustikolina

·         III Gimazija Sarajevo

Joomla Templates - by Joomlage.com